Jak postupovat při psaní

Jak postupovat při psaní a byl E. A. Poe průkopník copywritingu?

Chcete zaručený postup, jak napsat dobrý text pro web? Už v roce 1845 vydal Poe básnickou skladbu The Raven a při psaní postupoval předem stanovenými kroky. Byl Poe prvním copywriterem?


E.A.Poe: The Raven. Čte Vincent Price

Jak postupoval Poe při psaní Havrana

E. A. Poe ve své eseji The Philosophy of Composition z roku 1846 popisuje, jak jeho nejznámější dílo „The Raven“ tvořil krok za krokem a žádné místo v básni nesvěřil náhodě ani intuici. Nejdříve si stanovil, čeho chce dosáhnout, a pak postupně volil prostředky. Celou esej si přečtete i v českém překladu.

Při psaní postupujte odzadu

Při psaní reklamního textu se inspirujte Havranem a postupujte odzadu – nejdříve si zvolte cíl a podle něj pak formu a prostředky. V dnešní době by možná Poe byl jedním z předních copywriterů a průkopníkem nových metod.

Myšlenkový postup tvorby Havrana se dá shrnout do 9 kroků:

 1. Volba žánru – báseň, bude současně odpovídat prostému i vytříbenému vkusu.
 2. Délka – rozsah básně pouhých 100 veršů, aby se dala přečíst najednou a zachovala si dojem ucelenosti.
 3. Obor – báseň má budit dojem krásy.
 4. Tón – ladění do tónu smutku jako nejsilnější projev krásy.
 5. Umělecký účinek zajistí zvučný refrén, ve kterém se bude myšlenka neustále střídat.
 6. Refrén musí být krátký, aby se mohl obměňovat, nejlépe tedy 1 slovo.
 7. Kdo bude vyslovovat refrén? Tvor schopný řeči, ale ne schopný myslet: papoušek – nevhodný k tónu smutku; lepší bude havran, resp. v originále spíše krkavec.
 8. Nejsmutnějším námětem je smrt a nejbásničtější ve spojení s krásou – smrt krásné ženy a ústa truchlícího milence.
 9. Jako první vznikla závěrečná otázka, na kterou odpověď „nevermore“ zahrnuje největší zoufalství.

POWER copywriting pomůže v začátcích

Dean Rieck představil metodu pro začínající textaře nazvanou POWER Copywriting, kterou tvoří 5 kroků procesu psaní:

 1. Prepare – Příprava
 2. Organize – Organizace
 3. Write – Psaní
 4. Edit – Úpravy
 5. Review – Rozhlédnutí

Příprava: Jednoduchý a přitom osvědčený postup pro napsání dobrého textu začíná přípravou podkladů a sběrem potřebných informací, např. pomocí sady promyšlených otázek a odpovědí.

Organizace: Následuje organizace nasbíraných dat. Vyberete podstatné informace a základní body, které by se v textu měly objevit. V této fázi přicházejí nejlepší prodejní nápady.

Write: Konečně vlastní psaní. Postupně napíšete titulek, podtitulky, vlastní tělo sdělení a výzvu k akci. Ani v této fázi vás Rieck nenechává topit se a předkládá pomocný návod.

Edit: Ve fázi úpravy budete hodně škrtat, protože každé slovo si musí své místo obhájit. Po zestručnění si s odstupem celý text zkontrolujete jednoduchým check-listem otázek, abyste měli jistotu, že jste napsali dobrý text.

Review: Poslední fáze startuje několik dní po odložení finálního textu. Znovu kontrolujete, jestli je váš text dostatečně dobrý pomocí několika jednoduchých testů. Někdy se vám může stát, že svou práci zahodíte a začnete znova – s lepším nápadem na formu reklamy.

7 kroků pro napsání dobrého textu

 1. Nasbírejte a nastudujte maximum informací o produktu.
 2. Před psaním hodně přemýšlejte. Dobrý nápad vám může ušetřit spoustu zbytečného psaní.
 3. Myslete stále na cílovou skupinu. Představte si konkrétní personu a pište pro ni.
 4. V textu co nejdříve odpovězte na všechny otázky, se kterými čtenář a potenciální zákazník může přijít.
 5. Zapomeňte na klišé a obecné informace. Buďte konkrétní a uvádějte zajímavá fakta a přesná čísla.
 6. Text odložte a vraťte se k němu až za několik dní. Odpočatý pohled vám umožní text výrazně zlepšit.
 7. Zkontrolujte výsledný text, jestli jste nezapomněli uvést důležitou informaci, která by čtenáři scházela.

Pište pro uživatele, ale myslete i na vyhledávače

Pokud píšete reklamní text pro web a chcete být vidět ve vyhledávačích, vyberte během přípravy vhodná klíčová slova. Při psaní zajistěte, aby se všechna slova v textu objevila, a nezapomeňte na žádné slovo, které by scházelo v hledané frázi.

S opakováním keywords to nepřehánějte – hlavní frázi stačí umístit do tagu tittle, nadpisu stránky, úvodního odstavce a třeba ještě jednou do hlavního textu nebo závěru. Svůj text píšete hlavně pro čtenáře, kterého musíte zaujmout a přesvědčit.

Univerzální návod na strukturu textu

Při strukturování textu nezapomínejte na osvědčený model AIDA. Pomůže vám napsat přesvědčivý text, který upoutá pozornost cílového čtenáře, zaujme potenciálního zákazníka a přiměje ho uskutečnit požadovanou akci.

Líbilo? Šiřte dál. Díky.

Richard Dobiáš

Vzbuďte ho o půlnoci a dokáže vám prodat i použité ponožky. Začínal jako webdesigner skoro před 20 lety, když ještě frčel Netscape a Internet Explorer 4. Poslední dekádu ale pod značkou Dobrý copywriter píše reklamní texty, vytváří značky a učí je mluvit.
Richard Dobiáš