Jak manipulovat s lidmi

Jak na reklamu dle typu osobnosti zákazníka – manipulace s lidmi

Reklama je řízenou manipulací s lidmi. Čím lépe znáte cílovou skupinu, tím přesvědčivější sdělení vytvoříte. Jak vám v tom pomůže typologie osobností?

Co mají společné reklama a osobnostní typy

V knize Jak manipulovat s lidmi autor popisuje typy osobností, jak s nimi komunikovat i jaký vliv na ně má reklama. Doporučuji jako užitečné a současně zajímavé čtení.

Shrnu myšlenky důležité pro reklamu a copywriting – jak se která skupina zákazníků k reklamě staví, co jí musíte ukázat a jak bude reagovat.

4 základní typy zákazníků

4 typy osobností z knihy Jak manipulovat s lidmi

Typologický graf rozděluje lidi do základních kvadrantů podle jejich psychologických preferencí:

 • řízení toku energie – extroverti vs. introverti
 • přijímání informací – pomocí smyslů vs. intuitivně
 • orientace v čase – přítomnost a minulost vs. budoucnost
 • rozhodování – myšlení (racionálně) vs. pocity (emocionálně)
 • orientace na – výsledky a plnění cílů vs. lidská stránka

Procenta u jednotlivých skupin znázorňují zastoupení typů v populaci. Největší skupinou jsou podporovatelé, kteří pracují jako zaměstnanci a málokdy mají ambice budovat vlastní kariéru.

Naproti tomu jsou nejmenší skupinou direktoři – majitelé firem, manažeři a vedoucí pracovníci. Rádi rozhodují a chtějí dosáhnout profesního úspěchu.

Firemní pyramida z knihy Jak manipolovat s lidmi

Firemní pyramida vs. typologie osobnosti

Přizpůsobte reklamu zákazníkovi

Jak manipulovat s lidmi podle typu jejich osobnosti

Co v reklamě potřebují jednotlivé typy osobností

Pokud cílíte na manažery, koncepci i obsah musíte pravděpodobně přizpůsobit typu direktor. Lidé nakupují na základě emocí, ale právě direktoři a myslitelé se rozhodují spíše přes racionální argumenty. Direktory také těžko oslovíte masovou reklamou – moc ji nesledují.

Podporovatel

Masová média sledují nejčastěji. Jsou také nejsnadněji ovlivnitelnými diváky televizních programů i reklamy. Vyžadují silné emoce, pomalý záběr, žádné převratné novinky a spíše jeden styl reklamy po několik let.

U výrobků slyší na výhodnost, slevy a akce.

Socializátor

Hned za podporovatele se řadí socializátoři. Chtějí být „in“, a tak sledují, jak je kdo oblečen a kdo co řekl. Informací chtějí ale minimum.

Vyzkouší téměř všechny novinky.

Funguje na ně reklama:

 • naplněná životem, hodně barev a rychlé střihy
 • hlas plný akce, vzrušení, něčeho jedinečného a unikátního
 • hudba akční a moderní

Myslitel

Sledují jen vybraná média, spíše konzervativně založená, orientovaná na vědecké a technické programy. Potřebují více času k prostudování vlastností, takže na ně lépe funguje tištěná reklama v odborných časopisech.

Preferují vyjádření odborníka, který podrobně vysvětlí princip. Ukažte detailně výhody výrobku a jak jej používat. Myslitel se potřebuje soustředit na důležité detaily. Uvítá pomalý a příjemný reklamní vstup s minimem rušivých elementů. Jeho analytickou mysl podpoří grafy, čísla a konkrétní data.

Direktor

Direktoři mají svá média. Reklamu a masová média téměř nesledují. Pokud ano, tak v jiném čase než zbytek populace.

Chtějí úspěch, a tak v reklamě hledají image, luxusní provedení, moderní prostředí a akci.

 • jděte přímo k věci
 • spojte emoce a logiku
 • vyhněte se grafům a vysvětlování

Najdete reklamy s cílením na osobnostní typ?

Pamatujete Český sen? Tento film a celý nápad byl o manipulaci zákazníků. Hlavní skupinou napálených byla ta společensky největší – podporovatelé. Máte tipy na reklamy, které nápadně cílily na některý typ osobnosti? Napište je do komentáře.

Líbilo? Šiřte dál. Díky.

Richard Dobiáš

Vzbuďte ho o půlnoci a dokáže vám prodat i použité ponožky. Začínal jako webdesigner skoro před 20 lety, když ještě frčel Netscape a Internet Explorer 4. Poslední dekádu ale pod značkou Dobrý copywriter píše reklamní texty, vytváří značky a učí je mluvit.
Richard Dobiáš
Štítky: